top of page
Zoeken

Vlaamse Regering beveelt niet langer aan om te kiezen tussen hobby’s voor kinderen

Al geruime tijd wordt geadviseerd aan ouders om kinderen en jongeren een keuze te laten maken en zo slechts één hobby per week uit te oefenen. Met deze aanbeveling wilde men ervoor zorgen dat de buitenschoolse groepen zo weinig mogelijk met elkaar vermengd worden. Het lijkt er op dat de maatregel erg goed opgevolgd werd in de afgelopen weken en maanden en dat dit er mee voor heeft gezorgd dat er minder besmettingen waren bij kinderen en jongeren.

Gisteren nam het overlegcomité verschillende beslissingen die betrekking hebben op het jeugdwerk, sport en cultuur. Zo wordt het de komende weken en maanden opnieuw mogelijk om in grotere groepen activiteiten te organiseren. In het licht van deze nieuwe maatregelen en gelet op de evolutie van de pandemie, bevelen de ministers bevoegd voor cultuur, sport en jeugd vandaag niet langer aan om een harde keuze te maken in het aantal hobby’s.

“We zijn de vele ouders en kinderen erg dankbaar om deze oproep goed na te leven,” klinkt het “We beseffen dat dit niet eenvoudig was en soms tot moeilijke keuzes heeft geleid. Voorzichtigheid blijft het codewoord, we rekenen daarbij op het gezond verstand en de solidariteit onder de ouders en de kinderen. We vertrouwen erop dat de organisaties van buitenschoolse hobby’s de verschillende maatregelen goed zullen naleven en dat kinderen zorgeloos en in veilige omstandigheden zich zullen kunnen uitleven.”

Comments


bottom of page