top of page
Zoeken

Vlaanderen trekt 3 miljoen extra uit voor vrije tijd kinderen en jongeren in kwetsbare situaties

De Vlaamse regering trekt 3 miljoen euro extra uit om kinderen en jongeren in kwetsbare situaties beter te ondersteunen. Via een projectoproep kunnen organisaties tot 200.000 EUR financiële ondersteuning krijgen. Specifiek komen projecten in aanmerking die minstens met drie verenigingen samenwerken en die focussen op vrijetijdsaanbod van kinderen en jongeren. Ze moeten ook aantonen dat ze in het verleden al gewerkt hebben met kwetsbare kinderen en jongeren. “Deze coronaperiode weegt extra op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Met deze projectoproep willen we ook voor hen een mooi vrijetijdsaanbod aanbieden,” aldus Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd.De coronacrisis weegt bijzonder zwaar op kinderen en jongeren. Afstandsonderwijs, weinig vrijetijdsbesteding, amper fysiek contact met leeftijdsgenoten, verveling. Bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties weegt dat nog eens extra door. Denk aan kinderen en jongeren in armoede, in een moeilijke thuissituatie, in een traject van jeugdhulp of jeugddelinquentie, in een precaire verblijfssituatie, kinderen en jongeren die een moeilijk of geen schooltraject doorlopen en kinderen en jongeren met een beperking.


Voor hen komt de Vlaamse overheid met een projectoproep. Die richt zich op verenigingen die actief zijn binnen de vrijetijdsbesteding die een innovatief en laagdrempelig vrijetijdsaanbod uitbouwen voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Hierbij moeten minstens 3 verenigingen samenwerken en op elkaar inspelen vanuit de vraag van het kind en de jongere. Participatief werken met kinderen en jongeren vormt de rode draad. Kinderen en jongeren worden actief betrokken bij de uitwerking van de activiteiten en geven mee vorm aan de vrijetijdsbesteding zodat deze aansluit op hun vraag, wens en behoeften.


Verenigingen die in aanmerking willen komen moeten ervaring hebben met het werken met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Daarnaast moeten ze het voorbije jaar al een vrijetijdsaanbod samen georganiseerd hebben met 3 partners voor deze groepen van kinderen en jongeren. Bovendien moeten de verenigingen aantonen welke stappen ze de komende jaren zullen zetten om de werking verder uit te bouwen.


Met de projectoproep wil de Vlaamse overheid inspelen op de vele signalen van kinderen, jongeren, organisaties en experten naar meer maximale (mentale) ruimte, ontspanning en vrijetijdsbesteding op maat van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. De oproep bouwt verder op geleerde lessen uit ‘Generatie Veerkracht’, het actieplan voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in tijden van corona.


“De coronamaatregelen wegen bijzonder zwaar door bij kinderen en jongeren,” aldus minister Dalle. “Helaas moeten we ons nog steeds houden aan bijzonder strenge regels. Veel kinderen en jongeren hebben thuis geen grote tuin of geen toegang tot een mooi vrijetijdsaanbod. Achter veel gevels in Vlaanderen en Brussel spelen zich bijzonder moeilijke verhalen af. Met dit initiatief willen de organisaties die zich specifiek inzetten voor deze groep extra financieel ondersteunen, ze hebben tijdens deze crisis al getoond dat hun werk een verschil maakt in het leven van duizenden kinderen en jongeren.”Er wordt in een totaalbudget voorzien van € 3 000 000 euro, waarbij er per project een maximaal bedrag van € 200 000 kan worden toegekend. Dit bedrag kan worden gebruikt voor personeelskosten, werkingskosten en de omkadering van de medewerkers en het netwerk. De activiteiten kunnen plaatsvinden tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2023.


Deze projectoproep past binnen het Relanceplan van de Vlaamse Regering – “Vlaamse Veerkracht”. En is een uitvoering van het rapport van het maatschappelijk relancecomité.


Het projectvoorstel kan vanaf 3 mei tot en met vrijdag 21 mei 2021 worden ingediend.

Comments


bottom of page