top of page
Zoeken

De Link werkt aan opleiding en vorming van ervaringsdeskundigen en ervaringskennis

Deze namiddag was minister Dalle te gast bij vzw De Link, zij hielden een netwerkbijeenkomst over ervaringskennis, zowel in armoede en sociale uitsluiting als in andere sectoren zoals geestelijke gezondheid.

De minister ging in gesprek met ervaringsdeskundige Cassy Van de Wynckel over ervaringsdeskundigheid, tewerkstelling, het inzetten van ervaringsdeskundigheid bij het beleid en nog veel meer.Minister Dalle maakte van de gelegenheid ook gebruik om De Link te feliciteren met het nieuwe meerjarenplan van de organisatie. Na een moeilijke periode omwille van gewijzigd beleid, is De Link erin geslaagd om de organisatie een mooi toekomstperspectief te bieden. Vormingen en opleidingen voor mensen met ervaringskennis aanbieden, samenwerken met de andere armoedeorganisaties, begeleiding en ondersteuning van opgeleide ervaringsdeskundigen in kader van hun tewerkstelling, samenwerking rond ervaringskennis met andere beleidsdomeinen …Minister Dalle: “Met hun nieuw meerjarenplan en jaarplan verankeren we het belang van ervaringsdeskundigheid voor het Vlaamse beleid en binnen de armoedebestrijding. Ik kijk er naar uit om ook in de toekomst ervaringskennis in te zetten om ons eigen beleid kritisch te bekijken en te verbeteren. Als politicus heb ik het geluk gehad, net als de meesten van mijn collega’s, zelf nooit in armoede geleefd te hebben. Het is belangrijk om je bewust te zijn dat je daardoor een deel kennis ontbreekt, ervaringskennis inroepen, in gesprek gaan mensen die wel die kennis hebben is cruciaal.”


Het nieuwe meerjarenplan loopt voor 2024 en 2025, nadien zal het gaan over beleidsperiodes van 5 jaar die gelijk lopen met andere belangrijke armoede-organisaties zodat onderling ook afgestemd kan worden over gezamenlijke doelen.

コメント


bottom of page