top of page
Zoeken

Erkende lokale en netwerkradio's krijgen uitstel van betaling voor jaarlijkse vergoeding

Alle erkende netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties krijgen uitstel van betaling tot 30 september voor hun jaarlijkse vergoeding aan de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). Dat heeft de VRM in overleg met Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle, beslist. Normaal moest hun bijdrage worden betaald voor 30 april. “Dit zijn uitzonderlijke omstandigheden, veel organisaties worden geconfronteerd met adverteerders die afhaken. We willen hen nu de nodige financiële ademruimte geven,” aldus Dalle.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 bepaalt dat de erkende netwerkradio-omroeporganisaties voor het gebruik en behoud van de toegewezen frequenties vanaf het tweede volle kalenderjaar een jaarlijkse vergoeding moeten betalen. Per frequentiepakket bedraagt dit 5.000 euro, te betalen aan de Vlaamse Regulator voor de Media. Voor de erkende lokale radio-omroeporganisaties moet per omroepprogramma een bedrag van 500 euro betaald worden.

Recent heeft de VRM de erkende netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties die deze vergoeding voor het werkingsjaar 2019 verschuldigd zijn aangeschreven, met de vraag de vergoeding te betalen tegen de door de Vlaamse regering bepaalde vervaldatum (30 april 2020).

Gelet op de economische impact die de bestrijding van het Coronavirus met zich meebrengt, werd in overleg tussen de minister van Media en de administratie van de VRM beslist om uitstel van betaling toe te kennen aan de betrokken netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties. De betaling van de jaarlijkse vergoeding dient uiterlijk te gebeuren tegen 30 september 2020.

Minister Benjamin Dalle: “Onze journalisten en media staan in de frontlinie van de Coronacrisis. Juiste en geverifieerde informatie is nu letterlijk van levensbelang. Meer dan ooit tonen de lokale radio’s hun belang aan: ze staan dicht bij de mensen en zorgen voor verbondenheid in tijden waarin mensen zich moeten afzonderen. Het aantal solidariteitsacties is hartverwarmend. Toch ontsnappen ook zij niet aan de economische gevolgen: heel wat adverteerders haken af. Met dit uitstel willen we hen nu extra financiële ademruimte geven,” aldus Dalle.

Comentarios


bottom of page