top of page
Zoeken

Handen in elkaar slaan voor mediawijsheid

Om de mediawijsheid van de Vlamingen te verhogen moeten verschillende sectoren en beleidsdomeinen meer en beter samenwerken, dat is één van de vele belangrijke aanbevelingen uit een nieuw rapport dat het mediawijsheidbeleid in Vlaanderen in kaart brengt. Het rapport, dat er komt op vraag van Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle, is een belangrijke inspiratiebron voor de nieuwe samenwerkingsovereenkomst van het kenniscentrum Mediawijs die later dit jaar wordt afgesloten.Digitalisering staat steeds meer centraal in onze samenleving. Anno 2021 gaapt er nog steeds een digitale kloof in Vlaanderen. Er blijven vandaag hardnekkige digitale ongelijkheden bestaan. Zowel op het vlak van toegang als op het vlak van competenties. De Vlaamse Regering neemt vandaag tal van initiatieven om die kloof te dichten. ‘Mediawijsheid’, de manier waarop we omgaan met (digitale) media, is in steeds meer domeinen een echte prioriteit.


In Vlaanderen is het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid ‘Mediawijs’, een centrale speler om de mediawijsheid te verhogen bij de Vlamingen en Brusselaars. Nog dit jaar wordt er een nieuwe beheersovereenkomst afgesloten tussen het kenniscentrum en de Vlaamse Regering. Het onderzoeksrapport, dat vandaag wordt gepubliceerd, werd uitgevoerd door onderzoekers van het Instituut voor Mediastudies (KULeuven).


Het rapport bevat tal van aanbevelingen om het mediawijsheidbeleid in Vlaanderen te verbeteren. De onderzoekers wijzen op de vele goede initiatieven die vandaag al worden genomen, maar waarschuwen ook voor een te versnipperd beleid. Heel concreet moet er beter worden samengewerkt tussen de media- en onderwijssector. Hierin kan volgens de onderzoekers Mediawijs een prominentere rol opnemen als netwerkorganisatie, door alle mediawijze initiatieven van partnerorganisaties beter te coördineren en te stroomlijnen. Daarnaast kunnen ze duurzame partnerschappen met overkoepelende organisaties stimuleren in tal van sectoren: bibliotheken, mediabedrijven, jeugd en cultuurorganisaties…


Ook vragen de onderzoekers om sterkere focus inzake mediawijsheid. Het huidige ‘Mediawijs Competentiemodel’, dat Mediawijs hanteert, kan hiervoor verder worden uitgebouwd. Ook is er een belangrijke rol weggelegd voor de succesvolle Mediacoach-opleidingen. Deze opleiding richt zich op professionelen die hun organisatie een versnelling hoger willen laten schakelen op vlak van digitale media en mediawijsheid. Door trajecten aan te bieden in verschillende sectoren stimuleren we samenwerking en uitwisseling van inspirerende invalshoeken.


Het Mediawijsheidbeleid moet volgens de onderzoekers ook inzetten op kwetsbare groepen. De COVID-19 crisis heeft aangetoond dat we steeds meer worden geconfronteerd met een groeiende digitale kloof. Dit aanpakken moet een prioriteit zijn van het beleid.


Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle is tevreden met de grondige analyse in het rapport. “Dit onderzoek brengt goed in kaart wat de uitdagingen zijn en hoe we het beleid beter kunnen sturen om ze ook concreet aan te pakken. Op veel van de aanbevelingen worden er vandaag al concrete initiatieven genomen. Dit rapport is een belangrijk kompas om ervoor te zorgen dat meer Vlamingen en Brusselaars meer vertrouwd worden met media en alle digitale toepassingen.”


In de komende maanden wordt er verder werk gemaakt van de beheersovereenkomst Mediawijs, die eind dit jaar klaar zal zijn.


Lees het volledige rapport hier

Hoofdrapport Naar een Mediawijs Vlaander
.
Download • 3.93MB

تعليقات


bottom of page