top of page
Zoeken

Meer dan 2 miljoen euro voor projecten voor kwetsbare kinderen en jongeren tijdens coronacrisis

Minister van Jeugd, Benjamin Dalle, kent 2.125.000 euro subsidies toe aan 59 projecten in Vlaanderen en Brussel die kwetsbare kinderen en jongeren een zinvolle, uitdagende en creatieve vrijetijdsbesteding bieden in de huidige coronacrisis. Het doel is om kwetsbare kinderen en jongeren opnieuw en sterker te connecteren met de buurt en de samenleving.Tussen 8 en 22 mei werden 312 subsidieaanvragen ingediend door organisaties om kwetsbare kinderen en jongeren een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding te kunnen geven zodat ze tijdens, maar ook na de coronacrisis opnieuw en sterker kunnen connecteren met hun buurt en de samenleving. Elk project kon een maximumbedrag van 100.000 euro aanvragen. Rekening houdend met het budget en de beoordeling werden 59 mooie grote en kleine projecten uit verschillende sectoren erkend die getuigen van een sterk engagement naar kinderen en jongeren.


Het gaat om digitale en/of fysieke vrijetijdsactiviteiten binnen jeugd, sport, cultuur en welzijn met verbinding als rode draad: van outreachend jeugdwerk, over cultuureducatieve activiteiten, sportieve uitdagingen en vormen van buddywerking, tot bijkomende vakantiekampen. De projecten zijn verspreid over Vlaanderen en Brussel, met zowel aandacht voor de centrumsteden, de meer kleinere steden en gemeentes als een aanbod over gans Vlaanderen. De projecten zijn aangepast aan de coronamaatregelen of spelen in op nieuwe noden die daaruit voortvloeien. De activiteiten vinden plaats tussen 1 mei en 31 december 2020.


Enkele projecten die een subsidie ontvangen zijn [ew32], een vzw die een online game heeft ontwikkeld die jongeren helpt de coronacrisis te overleven, Autisme Leeft, een jeugdwerking voor kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis, en D'BROEJ, die jongeren uit de Brusselse wijken ruimte biedt om hun talenten te ontplooien.


De projectoproep kadert in het actieplan Generatie Veerkracht. Het doel is om kwetsbare kinderen en jongeren opnieuw en sterker te connecteren met de buurt en de samenleving. De coronamaatregelen hebben immers een impact op de basisbehoeften van kinderen en jongeren die in kwetsbare situaties opgroeien. Ze hebben in de huidige crisis onvoldoende mogelijkheden om hun vrije tijd zinvol of veilig te kunnen invullen en dreigen steeds meer geïsoleerd te raken.

Zowel professionele diensten als vrijwillige organisaties kunnen hen met specifieke activiteiten en ondersteuning opnieuw perspectief bieden en hun veerkracht vergroten.


De volledige lijst van de 59 projecten die een subsidie ontvangen vind je hier.

Meer informatie over het actieplan Generatie Veerkracht vind je hier.


Kommentare


bottom of page