top of page
Zoeken

Nieuw project helpt scholen om armoedebewust kostenbeleid te voeren

Scholen zijn een belangrijke schakel in de strijd tegen armoede. Daarom investeert Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle forst in de uitbreiding van de werking van vzw Krijt, dat vandaag al scholen begeleidt rond de armoedeproblematiek. Het nieuwe project van Krijt heet ‘Van A tot Z: Van Aartselaar tot Zelzate: gemeente en scholen zorgen voor kansrijk onderwijs voor Aaron en Zulma’, en laat de organisatie toe om ook lokale besturen te betrekken en te werken aan een overkoepelende aanpak van de onderwijskosten.Voor gezinnen in armoede telt elke euro dubbel. Ook de onderwijskosten van de kinderen zijn een kostenfactor die liefst zo veel mogelijk beperkt wordt. Daarom is het belangrijk dat scholen daarbij stilstaan en zoveel mogelijk een armoedebewust kosten-en onderwijsbeleid voeren. Dat is waar het ‘Van A tot Z’-project van vzw Krijt op inspeelt.


Krijt begeleidt vandaag al scholen in individuele trajecten waarbij de link met lokale partners steeds een speerpunt is. Met het nieuwe project werkt Krijt niet langer uitsluitend individueel. Krijt zal 10 groepstrajecten op poten zetten, die bestaan uit samenwerkingsverbanden van enerzijds lokale besturen (steden en gemeenten) en anderzijds de scholen op hun grondgebied. Aan elk groepstraject nemen minstens 4 scholen vrijwillig deel.


Uit die trajecten wil Krijt goede praktijken en methodieken puren, om de lokale besturen en de scholen te inspireren, te sensibiliseren of te ondersteunen. Aan het einde van de rit mondt het project uit in een draaiboek, bijhorende vormingen en ondersteunend materiaal. Dat worden instrumenten die voor alle lokale besturen nuttig kunnen zijn om de armoedeproblematiek in scholen met kennis van zaken aan te pakken.


Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle maakt 235.000 euro vrij voor dit project. “De begeleiding die vzw Krijt vandaag al voorziet, is zeer waardevol. Uit cijfers blijkt dat 40% van de scholen die inzetten op een kostenbeheersend traject, erin slagen om de schoolkosten te doen dalen. 33% van de scholen merkte een daling in het aantal onbetaalde schoolfacturen voor de ouders. Daarom zou elke school werk moeten maken van zo’n kostenbeheersend beleid, en dat moet in nauwe samenwerking met het lokale niveau gebeuren. Het project ‘van A tot Z’ is alvast een belangrijke stap in die richting. Dit project maakt het mogelijk om de begeleiding van Krijt sterk uit te breiden, de opgebouwde expertise verder te verspreiden en deze structureel te verankeren.”


Colette Victor, coördinator bij Krijt: “We krijgen regelmatig vragen van lokale besturen, scholengroepen of – gemeenschappen die een overkoepelend armoedebeleid willen uitwerken. In de meeste gevallen moeten we hen teleurstellen want we hebben niet de ruimte om dit soort traject aan te bieden, ook al vinden we ze zeer zinvol. Met deze bijkomende middelen zullen we de komende 3 jaar minder vaak ‘neen’ moeten zeggen, en zullen meer leerlingen in armoede baat hebben van de structurele maatregelingen die uitgerold zullen worden.”

Comments


bottom of page