top of page
Zoeken

Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten voor regionale omroepen

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle legt de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten voor de 10 regionale omroepen in Vlaanderen op tafel. Met deze overeenkomsten zet de evolutie van de regionale televisieomroepen tot regionale mediaorganisaties zich met rasse schreden verder. Een crossmediale aanpak en digitalisering zijn daarbij de basisprincipes. In Oost- en West-Vlaanderen engageren de lokale omroepen zich om de krachten te bundelen.De vorige samenwerkingsovereenkomst met de 10 regionale omroepen in Vlaanderen liep van 2018 tot 2022, en werd door de Vlaamse Regering voor een jaar verlengd in 2023. Vrijdag keurde de regering de samenwerkingsovereenkomsten voor de periode 2024-2028 goed. De nieuwe samenwerkingsovereenkomsten hebben als doel om de kwaliteit, de diversiteit en de pluriformiteit van het aanbod van regionale informatie te behouden en te versterken. Daarnaast moeten de efficiëntie, het bereik en de waardering van de organisaties verhogen, en dat in een duurzaam financieel kader.

 

De organisaties krijgen vanuit Vlaanderen in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst een basissubsidie van 155.000 euro per jaar. Die kan jaarlijks worden aangevuld met 12.500 euro voor de ondertiteling van elk lineair journaal.

 

Daarnaast voorziet minister Dalle extra incentives voor de omroepen om in te zetten op crossmediale werking en samenwerking, en op digitale ontsluiting. Ze krijgen deze bijkomende ondersteuning alleen als ze kunnen aantonen dat ze een crossmediale strategie volgen en hun aanbod, technologie, businessmodellen en organisatie aanpassen aan een toekomstgericht en gedifferentieerd mediagebruik. Op die manier kunnen de omroepen jaarlijks aanspraak maken op 78.000 euro extra middelen. Vanaf 2027 wordt dat zelfs 88.000 euro.

 

Schaalvergroting

Met deze samenwerkingsovereenkomst beoogt minister Dalle ook een schaalvergroting, om het bereik en de leefbaarheid van de organisaties te waarborgen. Daarom komt er een hervorming bij de regionale omroepen in West-Vlaanderen (WTV en Focus TV) en Oost-Vlaanderen (AVS en TV OOST), zodat er in beide provincies nog één regionale mediaorganisatie actief zal zijn.

 

Vanaf het ogenblik van de herstructurering tot en met 2026 voorziet de Vlaamse Regering een extra jaarlijkse tegemoetkoming van 80.000 euro, als vergoeding voor specifieke kosten die met de schaalvergroting gepaard gaan. Vanaf 2027 bedraagt deze jaarlijkse tegemoetkoming 30.000 euro.

 

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle: “Ik ben bijzonder tevreden met deze nieuwe samenwerkingsovereenkomsten. De regionale omroepen vervullen een belangrijke rol in het medialandschap, maar om hun toekomst te verzekeren was het belangrijk om hen mee te laten evolueren met het snel veranderende mediagebruik. Daarom heb ik in deze legislatuur al heel wat inspanningen gedaan om de organisaties digitaal en crossmediaal te laten werken. Deze samenwerkingsovereenkomsten zijn een belangrijke volgende stap in deze oefening.”

Comments


bottom of page