top of page
Zoeken

We voeren de strijd tegen armoede op

De coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de recente stijging van onder meer de energieprijzen hebben een grote impact op mensen in armoede of mensen met een risico op armoede. De coronacrisis zorgde voor een stijging in prijs van een reeks aan basisproducten, maar nu is de prijsstijging veel langduriger en op grotere schaal. Het is dan ook belangrijk om aandacht te hebben voor het effect van deze evoluties, of het effect dat deze nog zullen veroorzaken naar de toekomst toe. Ik wil daarom extra inzetten op wetenschappelijke, statistische kennis om niet alleen meer actuele cijfergegevens en analyses voor het beleid te bekomen, maar ook om onderbouwde beleidsmaatregelen naar de toekomst toe op het vlak van aanpak van de armoedeproblematiek uit te werken.Het huidige Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) werd bijgestuurd. Naar aanleiding van de COVID-19-crisis zijn een aantal maatschappelijke uitdagingen blootgelegd die een grote impact hadden op kwetsbare mensen, zoals isolement, nood aan ontmoeting, problemen om aan te passen aan een meer digitale samenleving, etc. Om te vermijden dat deze gezondheids- en economische crisis ook een aanslepende sociale crisis werd, hebben we een aantal crisismaatregelen genomen, aangevuld met maatregelen uit het relanceplan. Daarnaast wil ik - binnen een langetermijnvisie voor een duurzaam armoedebestrijdingsbeleid - starten met de voorbereidende werkzaamheden zodat ook na 2024 een sterk armoedebestrijdingsbeleid kan worden gevoerd. Ik zal het komende jaar dan ook werk maken van een participatief traject om dit voor te bereiden.


Eén van mijn eigen speerpunten is de bestrijding van kinderarmoede, onder meer via de projecten lokale gezinscoaches of de brede gezinsondersteuning. Deze zet in op het doorbreken van generatiearmoede en via het uitwisselen van expertise tussen lokale besturen met het project ‘De Wisselaar’. Dankzij extra middelen willen we de komende 2 jaar extra inzetten op de strijd tegen armoede bij kinderen en jongeren. We zullen hierbij de lokale besturen, het middenveld, Huizen van het Kind, onderwijsactoren… betrekken om structurele antwoorden te kunnen bieden op kinderarmoede, bruggen te bouwen en bondgenootschappen te versterken. Hiervoor hebben we een bijkomend budget van 8 miljoen euro vrijgemaakt.


Vanaf 1 januari 2023 breiden we het aantal erkende en gesubsidieerde Verenigingen waar armen het woord nemen uit. Deze verenigingen ondersteunen mensen in armoede en werken samen met hen aan beleidsparticipatie. Op basis van de stijgende noden die de Verenigingen waar armen het woord nemen ervaren, onderzoek ik hoe we deze verenigingen extra kunnen ondersteunen.


Naast deze projecten liggen ook klemtonen op de participatie van mensen in armoede aan de samenleving en het beleid, het omschrijven en operationaliseren van armoede-indicatoren, gerichte aandacht voor schuldhulpverlening, het voorkomen en aanpakken van dak- en thuisloosheid, sociale distributieplatforms, vorming en kennisuitwisseling inzake armoede.


Lees de volledige beleids- en begrotingstoelichting van Armoedebestrijding voor 2023 hier.

Commenti


bottom of page