top of page
Zoeken

17 steden en gemeenten krijgen label kindvriendelijke stad of gemeente

Bijgewerkt op: 15 nov. 2022

Maar liefst 17 steden en gemeenten ontvingen vandaag het 'label kindvriendelijke stad of gemeente'. Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, reikte de labels uit in het Vlaams parlement. "In een stad of gemeente waar het goed is voor kinderen en jongeren, is het goed voor iedereen om te leven, te wonen of te werken."Het label kindvriendelijke steden en gemeenten in een notendop:

  • Steden en gemeenten kunnen zich om de twee jaar kandidaat stellen

  • Participatie van kinderen en jongeren staat centraal

  • Beoordeling dossier door een jury van experten in lokaal beleid en kinderrechten

Elf lokale besturen krijgen het label voor de eerste keer toegekend: Beringen, Beveren, Hasselt, Herenthout, Malle, Menen, Nazareth, Wemmel, Wortegem-Petegem, Wuustwezel en Zwijndrecht.


Zes lokale besturen behaalden in 2016 een eerste keer het label en slaagden erin dit nu te verlengen: Dendermonde, Geraardsbergen, Kortrijk, Leuven, Poperinge en Temse.


Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle: “Kinderen en jongeren verdienen ruimte en extra aandacht. In een stad of gemeente waar het goed is voor kinderen en jongeren, is het goed voor iedereen om te leven, te wonen of te werken. Lokale besturen weten als geen ander hoe ze kunnen inspelen op de specifieke noden van hun jongste inwoners. De steden en gemeenten die daarenboven gaan voor het label kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente doen nog een extra inspanning. Ze zijn op vele vlakken pioniers en een inspiratie voor iedereen. Ik wil hen uitdrukkelijk bedanken voor hun engagement. Iedereen kan hier een voorbeeld aan nemen, op termijn moet elke stad of gemeente dit label krijgen”


Imke Pichal, Coördinatie kindvriendelijke steden en gemeenten, Bataljong: "Kinderen en jongeren zijn volwaardige burgers, met een eigen beleving, mening, bezorgdheden en visie over heel wat zaken. Té vaak praten we en nemen we beslissingen over hun hoofden heen. In kindvriendelijke steden en gemeenten staat het actorschap van kinderen en jongeren centraal: er wordt actief geluisterd naar de jongste inwoners, niet alleen als het gaat over pakweg spelen en skaten maar ook als het gaat over ongelijkheid, duurzaamheid, armoede of mobiliteit. En wat kinderen en jongeren te vertellen hebben, krijgt een duidelijke plek in het beleid. Kinderen en jongeren op die manier benaderen en erkennen als volwaardige burgers werkt enorm versterkend: ze voelen dat ze er toe doen, dat hun stem telt, ze voelen zich eigenaar van de stad of gemeente."


Beringen

“Door als stad voor het label te gaan, creëren we bewustwording bij alle diensten. We zorgen dat elke medewerker binnen zijn of haar domein een “kind-bril” leert opzetten en de wereld kan bekijken vanuit een ander perspectief. Niet enkel specifieke diensten zoals de dienst Jeugd & Sport, de bibliotheek, of de dienst Samenleven moeten immers aandacht voor kinderen en jongeren hebben.”Hasselt

“Wij vinden het belangrijk dat de 20.000 Hasseltse kinderen en jongeren zich goed voelen in Hasselt. Want vergis je niet, het is voor hen niet makkelijk geweest de afgelopen jaren, corona hakte serieus in op hun mentaal welzijn. We willen daarom hard werken aan een kindvriendelijke stad die een veilige haven is voor iedereen en waar iedereen zichzelf kan zijn. We zien Kindvriendelijke Stad en het actieplan als een startpunt, om samen met het stadspersoneel dagelijks inspanningen te leveren om te investeren in een kindvriendelijke stad, dit allemaal samen en transversaal.”Temse

“We kennen in Temse een enorme vergroening, de groep kinderen en jongeren groeit sterk aan. Het is voor mij essentieel om hen ook als volwaardige burgers te beschouwen, niet in hun plaats te denken maar goed naar hen te luisteren en zelf aan het woord te laten. Zij zijn immers de experten en weten het best wat goed is voor hen.”
Wortegem-Petegem

“De drive bij de verschillende gemeentediensten om aan kindvriendelijkheid te werken is de laatste drie jaar heel sterk gegroeid. In de eerste vergadering van het strategisch platform waren de collega’s van de verschillende diensten twijfelachtig over de haalbaarheid van het project in een kleine gemeente. In de laatste vergadering zien we een heel andere groep die niet meer twijfelt maar creatief aan de slag gaat met de resultaten uit het belevingsonderzoek, rekening houdend met de tijd en middelen die wij als kleine gemeente hebben.”


Leuven

“Kiezen voor kindvriendelijkheid is kiezen voor de toekomst. We streven er naar om het jeugdige DNA in elke stadsdienst te laten doorsijpelen. Daarnaast hebben we de voorbije jaren ook nog intensiever ingezet op inspraak en de uitwerking van ideeën van onze kinderen en jongeren. Naast het jongerenlabel MIJNLEUVEN kwam er in 2018 ook het kinderlabel KabaaL. Nu we in 2022 opnieuw het label konden behalen, zijn we van plan om aan hetzelfde tempo te blijven verder werken. Wie weet welke zotte ideeën en verwezenlijkingen we volgende keer kunnen opsommen!”


Malle

Door mee te dingen naar het label Kindvriendelijke Gemeente, “dwongen” we onszelf om ook eens met een andere bril te kijken naar de noden en vragen bij kinderen en jongeren. Je stelt je zelf en je werking in vraag, en dat komt de dienstverlening ten goede. Daarom kozen we er reeds bij de start van de legislatuur voor om het behalen van het label Kindvriendelijke Gemeente op te nemen in ons meerjarenplan. We legden onszelf daarmee expliciet op om ons beleid voor kinderen en jongeren te analyseren en onder de loep te nemen, maar ditmaal samen met kinderen en jongeren.”Wemmel

“Het label bracht onze verschillende diensten samen en gaf richting aan het brede lokale jeugdbeleid waar elk van deze diensten vanuit hun expertise aan bijdragen. Het resultaat is een strategisch actieplan dat overheen de verschillende legislaturen gaat en fungeert als houvast. Het label creëert een intern draagvlak dat tot uitdaging heeft om het naar de inwoners en naar de doelgroep over te brengen.”Geraardsbergen

“Kiezen voor kindvriendelijkheid is structureel en actief naar alle kinderen en jongeren toe gaan, hen beluisteren én hun mening implementeren in de uitwerking van ons beleid. Kiezen voor kindvriendelijkheid is ervoor zorgen dat kinderen hun rechten kennen én ervoor zorgen dat elke organisatie en dienst mee de kinderrechten implementeert in haar werking. Kindvriendelijke stad zorgt er ook voor dat alle diensten en actoren van onze stad, inzetten op het belang en de leefwereld van kinderen en jongeren. Het is een uitdrukkelijk statement dat je maakt als lokaal bestuur.”


Wuustwezel


“Kinderen en jongeren zijn de toekomst. Als we kinderen en jongeren al van jongs af aan mee betrekken in ons beleid, dan gaan we van hen ook in het latere leven betrokken burgers maken. Wie weet zullen ze zo later ook zelf initiatief nemen en mee nadenken en/of werken aan onze mooie gemeente.”Beveren

“Toen we hoorden van het bestaan van het label Kindvriendelijke Steden & Gemeenten was het onmiddellijk onze ambitie om dit label voor Beveren ook binnen te halen. Het duurde even om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Maar onze gemeentediensten o.l.v. de jeugddienst zijn er daarna volle bak voor gegaan. Het feit dat onze buurgemeenten en-steden ook al een label hadden was een extra motivatie.”Nazareth


“Het lokaal bestuur investeert al langer in een breed en gevarieerd vrijetijdsaanbod. Het traject geeft ons de kans om meer de stem van kinderen en jongeren te horen en te laten horen, en die mee te nemen bij de bepaling van het lokaal beleid in alle beleidsdomeinen”.

Zwijndrecht

“De voorbije legislaturen werd heel wat geïnvesteerd in jeugdbeleid: speelpleintjes, vakantieaanbod, kinderopvang, initiatieven rond maatschappelijke kwetsbaarheid. Nu rees de vraag of we wel de juiste dingen deden, en of we het op de juiste manier deden. Het label zou ons hier een antwoord kunnen op geven en onze organisatie versterken om in de toekomst juiste beslissingen te nemen. Onze expertise i.v.m. participatie zou uitbreiden waardoor dit ook een duurzame investering is.”Dendermonde

Als we echt willen dat kinderen en jongeren zich welkom voelen in Dendermonde, moeten we hen vooral ook het gevoel geven dat wij hier allemaal samen werk van willen maken. Hen hierbij de kansen geven die ze nodig hebben om verder uit te groeien, vraagt een goede samenwerking tussen het lokaal bestuur en de samenleving. Kiezen voor kindvriendelijkheid is ook kiezen voor die doordachte samenwerking. Een samenwerking waar andere beleidsdomeinen vaak jaloers op zijn.”Kortrijk

Hoe jonge inwoners de stad ervaren is een goeie barometer om te weten waar we als stad moet op inzetten. Door Kortrijk Kinderrijk als een stadsbreed beleidsprogramma uit te rollen, met diverse stadsdiensten en lokale partners , bouwen we aan een leefbare stad waar het goed is voor iedereen. Kindvriendelijkheid is een beleving en onze inwoners zullen Kortrijk pas als een warme, kindvriendelijke stad ervaren als de verschillende puzzelstukjes in elkaar passen. We spreken over: wonen, zich verplaatsen, werken, spelen, leren, ontspannen, winkelen, sporten, zich goed voelen… Dat kan je als stadsorganisatie onmogelijk op je eentje.”


Herenthout

“In 2016 behaalde Herenthout als pilootgemeente reeds een eerste keer het label Kindvriendelijk Steden & Gemeenten. We hadden al enkele projecten op poten gezet, maar deze waren nog niet ingebed in een structureel beleid. Voor die inbedding wilden we deze keer wél echt gaan: een breed gedragen beleid waarin kinderen als topprioriteit gezien worden en waar iedereen mee aan sleutelt. In onze gemeente liggen kinderen ons nauw aan het hart, elke medewerker weet dat kinderen niet enkel de toekomst zijn, ze zijn ook ‘het hier en nu’ en daar moeten we NU op inzetten. We wilden onze gemeente nog leefbaarder maken voor kinderen en jongeren, en dit kunnen we enkel doen door SAMEN met hen na te denken over hun leefwereld.”


Menen


“Van het begin van de legislatuur werd duidelijk: inzetten op een stad op maat van kinderen en jongeren, dat wordt onze topprioriteit! We willen een kindvriendelijke stad voor de kinderen, maar vooral mét de kinderen. We willen hun mening weten en horen, over wat er allemaal beter kan en anders moet in onze stad. Want we weten allemaal: "de waarheid komt uit een kindermond". We willen benadrukken dat kinderen en jongeren hier welkom zijn. Dat ze kunnen meedenken én zelf kunnen bouwen aan een kindvriendelijk Menen.”Poperinge

“27,8% van de Poperingenaars is jonger dan 24 jaar en 19,2% is minderjarig. Da’s duidelijk een flinke doelgroep om beleid rond te voeren. Poperinge integreerde “kind- en jeugdvriendelijkheid” in o.a. strategische planning, communicatiestructuur, transversale werking,… In het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Poperinge staat het mooi omschreven: ‘Poperinge, een warme stad, voor jong en oud(er)’. Zo’n leeftijdsvriendelijke en warme stad gaat uit van een superdiverse samenleving en geeft iedereen de kans om deel te nemen aan alle aspecten van het maatschappelijke leven. Wij gaan ervan uit dat wat goed is voor kinderen goed is voor iedereen. Kindvriendelijkheid en leeftijdsvriendelijkheid staan voorop.”


Hun volledige verhalen kan je hier nalezen.

Comentarios


bottom of page