top of page
Zoeken

Een nieuw gebouw voor de Jetse Academie Muziek-Woord-Dans en kleuterschool Van Asbroeck

De Jetse Academie Muziek-Woord-Dans zag de afgelopen jaren haar leerlingenaantallen enorm toenemen. Tegelijkertijd beantwoordt het gebouw van de kleuterschool Van Asbroeck – op dezelfde site – stilaan niet langer aan de huidige school- en energievereisten. Daarom dringt een nieuw gebouw zich op. Met de steun van de VGC en de Vlaamse Gemeenschap zal Jette een gloednieuw gebouw optrekken voor deze twee entiteiten. Op 22 april 2024 werd dit nieuwbouwproject officieel voorgesteld.De Jetse Academie Muziek-Woord-Dans is een waar succesverhaal. De laatste 5 jaar steeg het aantal inschrijvingen van 700 naar maar liefst 1.000. Heel wat leerlingen volgen bovendien vaak verschillende richtingen uit het ruime aanbod aan muziek-, woord- en dansopleidingen. De kinderen en volwassenen krijgen een kwalitatieve opleiding door 59 leerkrachten, allemaal met een masterdiploma in een of andere kunstdiscipline op zak!


Dit alles zorgt ervoor dat de Jetse Academie uitgewaaierd is over heel Jette en de lessen plaatsvinden op verschillende locaties. Enerzijds is dit laagdrempelig, voor de leerlingen die meteen na de schooldag in hetzelfde gebouw hun artistieke lessen kunnen volgen. Anderzijds heeft de academie dringend nood aan een nieuw, aangepast gebouw.


De mogelijkheden binnen de Jetse Academie zijn bijzonder uitgebreid:

  • De Jetse academie is een academie voor podiumkunsten: muziek, woord en dans.

  • Voor kinderen vanaf 6 jaar tot en met volwassenen, zonder leeftijdsbeperkingen.

  • Ook voor leerlingen met leerstoornissen/beperkingen.

  • Allerlei soorten muziek: klassiek, jazz, pop, rock, blues. Met ook een oude muziekafdeling, met een focus op renaissancemuziek.

  • Groot aanbod aan instrumenten: van klassiekers zoals piano en gitaar tot bijzondere instrumenten zoals klavecimbel, trombone, contrabas, luit,…

  • Kinderkoren, een vrouwen vocaal ensemble, een jazzensemble en verschillende polyfonie-ensembles.

  • Verdere bijzonderheden binnen de afdeling muziek? Opnametechniek, productie, big band, singer songwriting,…  En vanaf volgend schooljaar instant composition, improvisatie, de wonderkamer, de concertclub en nog veel meer.

  • Ook binnen de sectie Woord is er een rijke waaier aan keuzemogelijkheden: woordlabs voor kinderen en jongeren, maar ook theaterlessen, spreken en presenteren, schrijven voor volwassenen.

  • De sectie dans biedt dan weer zowel hedendaagse dans als klassiek ballet aan.

  • De nieuwbouw zal voornamelijk plaats bieden aan de lessen waar de (grote) instrumenten moeten blijven staan, zoals slagwerk, jazz-pop-rock. Maar het gebouw voorziet ook een state-of-theart repetitielokaal, een danszaal en een (kleine) podiumzaal.


Daarnaast zal het gebouw ook plaats bieden aan de kleuterschool Van Asbroeck. Deze school, op de hoek van de Wilgstraat, telt een honderdtal leerlingen die dan later doorstromen naar de lagere school Van Asbroeck, waar elk jaar twee klassen telt, goed voor nog eens meer dan 250 leerlingen.


Het nieuwe gebouw, dat volledig aan de laatste energievereisten zal voldoen, komt op de plaats van de huidige kleuterschool. Zo zullen de kleuters en de leerkrachten over moderne, nieuwe en aangepaste lokalen beschikken.


Deze geplande nieuwbouw vormt een prachtig project, met de steun van verschillende partners, dat de kwaliteit van het Nederlandstalig (kunst)onderwijs in Jette, en bij uitbreiding Brussel, onderstreept en ondersteunt.


“De Academie van Jette staat voor kunstenonderwijs, Muziek, Woord en Dans van het hoogste niveau. Het aanbod voor jong en oud, van danskriebels tot een ensemble met historische muziekinstrumenten, is zeer in vraag. Daarom investeren we in nieuwe gebouwen voor de Academie”. Voor Sven Gatz, Brussels minister, in de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, is het samenspel tussen gewoon onderwijs en deeltijds kunstonderwijs evident. “We werken aan het talent van elk kind. Het is niet toevallig dat we ook nieuwe kleuterklassen in het gebouw opnemen. De leerlingen van Van Asbroeck, en de andere Jetse scholen, kunnen zo, tijdens en na de schooltijd, genieten van kunstzinnige activiteiten.”

Sven Gatz, Brussels minister, in de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw


“De Nederlandstalige academie van Jette barst letterlijk uit haar voegen. Op 10 jaar tijd verdrievoudigde het leerlingenaantal. Een duurzame en toekomstbestendige infrastructuur is dus hoognodig om al deze jonge en minder jonge talenten te koesteren”, stelt Vlaams Brusselminister Benjamin Dalle. “We starten vandaag een volgende fase zodat de Jettenaren weldra terecht kunnen in hun gloednieuwe academie. Met het engagement om deze ook te delen met het Nederlandstalige netwerk zorgt de gemeente bovendien voor maximale benutting en bijkomende ontmoetingsplekken in onze hoofdstad. Een extra reden voor onze gezinnen om in Brussel te blijven wonen.”

Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en

Armoedebestrijding


“In Jette blijven we inzetten op kwalitatief Nederlandstalig onderwijs. Dit vertaalt zich in een zo groot mogelijk aantal plaatsen voor de leerlingen, in gemotiveerde leerkrachten maar ook in moderne gebouwen die de leerkrachten en leerlingen laten werken en groeien in de beste omstandigheden. Ook de Jetse Academie Muziek-Woord-Dans neemt een centrale plaats in in deze filosofie, waarbij de leerlingen van de jongste leeftijd zich artistiek kunnen ontwikkelen en volwassenen hun talenten kunnen bijschaven. Het uitgebreid en kwalitatief aanbod lokt zo jaarlijks meer dan 1.000 inschrijvingen. Een mooi succesverhaal, dat een gebouw verdient op hetzelfde niveau van de aangeboden kunstlessen.”

Joris Poschet, Schepen van Nederlandstalig Onderwijs


“Het nieuwe gebouw voor de Academie Muziek-Woord-Dans en de kleuterschool zal voldoen aan alle huidige energievereisten. Op deze manier wordt het een duurzaam gebouw, dat niet alleen beantwoordt aan de behoeften van een moderne school, maar ook energie-efficiënt is.”

Bernard Van Nuffel, Schepen van Gemeentelijk Patrimonium

Comments


bottom of page