top of page
Zoeken

Groen licht voor 10 nieuwe projecten voor jeugdinfrastructuur

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle investeert opnieuw fors in jeugdinfrastructuur. Dankzij een subsidie van in totaal 1,38 miljoen euro krijgen tien grote infrastructuurprojecten voor kinderen en jongeren over heel Vlaanderen groen licht. De goedgekeurde dossiers gaan van nieuwbouwprojecten tot energetische renovaties, die ervoor zorgen dat de jongeren terecht kunnen in gezonde en comfortabele ruimtes.De Charleroyhoeve in Grimbergen, een van de jeugdsites


De subsidies worden uitgereikt in het kader van de jaarlijkse oproep voor sectorale investeringssubsidies voor bovenlokale cultuur- en jeugdinfrastructuur van het departement Cultuur, Jeugd en Media. De jaarlijkse oproep is specifiek gericht op infrastructuurprojecten. De aanvragers moesten aantonen dat hun project beantwoordt aan een van de volgende criteria: duurzaamheid, veiligheid of integrale toegankelijkheid. Het zijn allemaal bovenlokale projecten, wat wil zeggen dat de infrastructuur ter beschikking staat van een werking voor kinderen en jongeren afkomstig uit meerdere gemeenten.


Er werden in totaal 23 projecten ingediend. 10 daarvan kregen, na positief advies van de beoordelingscommissie van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, een subsidie toegekend. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle: “Kinderen en jongeren hebben in de eerste plaats ruimte nodig om samen te komen en zichzelf te ontplooien. Degelijke infrastructuur kan daarbij niet ontbreken. We willen ervoor zorgen dat jongeren over heel Vlaanderen terecht kunnen in eigentijdse, kwalitatieve en duurzame gebouwen. Deze investering draagt bij aan die ambitie.”


In totaal maakt de Vlaamse Regering 1,38 miljoen euro vrij, verdeeld over volgende tien projecten:

Aanvrager

Gebouw

​Gemeente

​Subsidie

Gemeente Grimbergen

​Jeugdsite Charleroyhoeve

Grimbergen

200.000

KLJ Wij Bouwen Mee

Jeugdlokalen KLJ

Evergem

​240.964,19

Cinematiq

De Wildernis in Kortrijk

Kortrijk

​98.860,44

Chiro Retie

Lokalen Chiro meisjes

Retie

​196.815,71

Scouting Groot Halle

​Scouts Sint Rochus en Akabe

Halle

​267.464

Scouting Lint

Jeugdlokalen

Lint

93.000

Jeugdtheater Ondersteboven

Gebouw op de Driegaaien

Sint-Niklaas

​54.000

Gemeente Pepingen

Jeugdlokalen

Beert

89.420,77

Bouwcomité Sint-Amands

Jeugdlokalen Chiro

Puurs-Sint-Amands

​119.616,02

Aralea vzw

Gebouwen kinderboerderij Mikerf

Brasschaat

22.718,53

1.382.859,67

De betrokken vereniging of lokale besturen dragen zelf ook bij aan de financiering. Alle aanvragers zullen in de loop van volgende week officieel op de hoogte gesteld worden van de beslissingen door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.


Meer info over de tien projecten


Grimbergen – Charleroyhoeve

De site Charleroyhoeve heeft een bovenlokale werking in de bestaande ruimtes: verschillende muziek-, cultuur- en sportverenigingen met bovenlokale ambities ontplooien er vanuit de gemeente hun werking voor georganiseerde en niet-georganiseerde jeugd. De zalen op het gelijkvloers en de eerste verdieping van het gebouw krijgen een polyvalent gebruik: bijvoorbeeld voor extra repetitieruimte of kleinschalige optredens van lokale verenigingen, een bovenlokale natuurvereniging of organisaties die werken rond begeleiding van jongeren. De bestaande infrastructuur wordt optimaal aangepast, gerenoveerd en heropgebouwd om een integrale site te ontwikkelen. Deze renovatie van een historisch pand houdt rekening met erfgoed en natuur, en zet tegelijk in op verbeteringen voor energie-efficiëntie. Er wordt gezorgd voor toegankelijkheid van het totale parcours naar en in het gebouw


KLJ Wij Bouwen Mee – Jeugdlokalen KLJ

Dit project omvat de vernieuwbouw van de KLJ-jeugdlokalen in Evergem. De nieuwe lokalen huisvesten in hoofdzaak de KLJ met 130 leden. Door een circulair, CO²-neutraal en modulair ontwerp wil de jeugdbeweging inspelen op toekomstige noden in de jeugdwerking met het oog op de groei van jeugdwerking in de gemeente, delen van infrastructuur: naar andere jeugdbewegingen, voor weekend en zomerverhuur, voor gewestactiviteiten KLJ, voor scholen, blokruimte, …. De KLJ werkt dankzij de innovatieve gridstructuur met een gefaseerde realisatie van water- en winddichte ruwbouw gevolgd door een gefaseerde afwerking.


Cinematiq – De Wildernis in Kortrijk

Cinematiq bouwt een circulair gebouw, dat de drie bestaande gebouwtjes op de site vervangt. Enkele duurzame maatregelen springen in het oog, zoals een circulaire schroefpaalfundering, het gebruik van regenwateropslag voor keuken en sanitair, en de modernisering van de elektriciteit, inclusief batterijopslag. De reeds aanwezige materialen zullen hergebruikt worden en de draagstructuur zal bestaan uit materiaal gerecupereerd uit een bestaand paviljoen. Het gebouw zal zodanig ingepland worden dat de bestaande boombeplanting niet wordt aangetast.


Chiro Retie – Lokalen Chiro meisjes

Chiro Retie bouwt nieuwe chirolokalen, en is samen met de gemeente van start gegaan met een participatietraject, om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. De geplande nieuwbouw zal een positieve impact hebben op de jeugdwerking in Retie. Het betreft een nieuwbouw, waarbij de chirowerking inzet op een verminderde en duurzamere energievraag, en zelfs bewust geen fossiele brandstoffen meer wil gebruiken.


Scouting Groot Halle – scouts Sint-Rochus en Akabe

De stad Halle heeft nood aan faciliteiten voor bovenlokale werking en wil samen met Scouting Groot Halle investeren in een gedeelde infrastructuur waar de scouts en akabe-werking een vaste uitvalsbasis krijgen. 75 bijkomende bedden maken overnachting van bovenlokale verenigingen mogelijk. Er is een samenwerking met Villa Basta, Groep Intro, Uit De Marge en Habbekrats. Er wordt verhuur van de lokalen mogelijk gemaakt buiten de vaste jeugdwerking, onder meer ook aan carnavalsgroepen. De stad faciliteert verhuur aan bovenlokale verenigingen. De infrastructuur zal ook opengesteld worden aan verenigingen buiten cultuur en jeugd, vooral sport. Bijzondere aandacht gaat naar de inrichting van het gebouw voor andersvaliden. De nieuwe infrastructuur is expliciet gericht op delen, waardoor toekomstig efficiënt ruimtegebruik mogelijk wordt. Het plan voorziet in het gebruik van houtskeletbouw, ecologisch duurzame gevelafwerking, en duurzaam materiaalgebruik in de dakaanleg met EPS en EPDM. Er komt een warmtepomp met warmekrachtkoppeling, een groendak en er is aandacht voor sensibilisatie, hergebruik van water en biodiversiteit in overleg met Natuurpunt.


Scouting Lint – jeugdlokalen

Scouting Lint wil de toestand van zijn jeugdlokalen duurzaam verbeteren, door de buitenbekleding en ventilatie te renoveren. Bij de huidige gebouwen is de buitenbekleding rechtstreeks op de binnenmuren aangebracht, met een beperkte isolatie. Dit resulteert in vochtproblemen in de jeugdlokalen en warmteverlies. De organisatie geeft aan dat leden afhaken omwille van de slechte toestand van de infrastructuur. De geplande verbeteringen – de vervanging van de buitengevel en buitenisolatie en de installatie van een energiezuinig ventilatiesysteem – zullen een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit van de jeugdlokalen en de energiefactuur van Scouting Lint.


Jeugdtheater Ondersteboven – Gebouw op de Driegaaien

De organisatie Jeugdtheater Ondersteboven vzw maakt haar gebouw energiezuiniger, onder meer door het plaatsen van onder meer bijkomende isolatie, warmtepompen en nieuwe ramen en buitenschrijnwerk. Bovendien wordt de zolderruimte brandveilig gemaakt. De voorgestelde maatregelen vloeien voort uit een energiescan die de organisatie liet uitvoeren. De maatregelen zullen bijdragen aan het verminderen van de energievraag en het gezond en comfortabel maken van de ruimtes.


Gemeente Pepingen – jeugdlokalen

De bouwvallige bijgebouwen naast de huidige lokalen van de plaatselijke chiro-afdeling worden vervangen door een nieuwbouwgedeelte. De infrastructuur zal ook ter beschikking staan voor overnachtingen van georganiseerde groepen (maximaal 75 dagen per jaar). Zo kan de infrastructuur ook als jeugdverblijf worden uitgebaat. Ook andere verenigingen kunnen er terecht voor hun wekelijkse activiteiten.


Bouwcomité Sint-Amands – jeugdlokalen Chiro

De organisatie zet met haar aanvraag voor nieuwe jeugdlokalen van de Chiro Sint-Amands in op de sectorale prioriteiten ‘Duurzaamheid’ en ‘Veiligheid’. Er is aandacht voor duurzame inplanting met betrekking tot een sterke lokale inbedding, beperkte verharding en behoud van groenruimtes, aandacht voor (het beperken van) geluidsoverlast en aandacht voor een goede ontsluiting (auto, bus, fiets). Het voorliggende project zet ook in op duurzaam watergebruik met de installatie van een regenwaterput. Gezien het om een nieuwbouw gaat, zal er op het vlak van duurzaamheid zeker een verbetering zijn wat betreft gezonde en comfortabele ruimte, een verminderde en duurzamere energievraag en zal ook het beheer van de energievraag makkelijker op te volgen zijn.


Aralea vzw - Gebouwen kinderboerderij Mikerf

Kinder-, jeugd- en gezinsboerderij Mikerf met speeltuin is publiek toegankelijk en ontvangt dagelijks bezoekers. Met de subsidie plant Aralea vzw een renovatie van het dak, voornamelijk op vlak van isolatie.


Commentaires


bottom of page