top of page
Zoeken

Het jeugdwerk is er voor iedereen, ook voor kinderen en jongeren met een beperking

Op zondag 3 december, de Internationale Dag van Mensen met een Beperking, staat het jeugdwerk volledig in het teken van inclusie. De verschillende jeugdbewegingen verenigen zich in het platform Doemamee, dat kinderen met en zonder beperkingen zo veel mogelijk samen wil laten spelen. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle ondersteunt de actie en hees op zondag mee de Doemamee-vlag in Chiro Heffen. Daarnaast ondersteunt de Vlaamse Regering de komende vier jaar 14 jeugdwerkingen die actief inzetten op kinderen en jongeren met een beperking. Daar trekt Dalle zo’n 1,8 miljoen euro voor uit.
Tientallen jeugdbewegingen in Vlaanderen hesen zondag de officiële Doemamee-vlag, een signaal aan de hele omgeving dat ze openstaan voor leden met een beperking. Meer dan 200 lokale jeugdbewegingen hebben zich intussen aangesloten bij de actie.


Doemamee is een initiatief van De Genereuzen, samen met de negen grootste Vlaamse jeugdbewegingen. Het platform grijpt de Internationale Dag van Mensen met een Beperking aan om een warme oproep te lanceren naar alle lokale jeugdbewegingen: verwelkom ook kinderen met een beperking en ga in dialoog met (ouders van) die kinderen om dit mogelijk te maken. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle ondersteunt de campagne van Doemamee met 25.000 euro.


14 ondersteunde bovenlokale werkingen

Jeugdwerkingen met kinderen en jongeren met een handicap kunnen ook aanspraak maken op ondersteuning vanuit de Vlaamse Overheid, als ze bovenlokaal werken. Dat wil zeggen dat hun werking zich uitstrekt over een bredere regio.


Recent besliste minister Dalle nog om 14 organisaties over heel Vlaanderen te ondersteunen, voor de periode 2024-27. Daar staat een budget van 1.817.000 euro tegenover, een stijging van iets meer dan 400.000 euro in vergelijking met de vorige erkenningsperiode. Die subsidieverhoging is nodig om de wachtlijsten in de eerstelijnswerking weg te werken, het vrijwilligersbeleid van de verenigingen te versterken en te verduurzamen, en de verenigingen de kans te geven om hun netwerk verder uit te bouwen.


Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle: “Op Internationale Dag van Mensen met een Beperking staan we extra stil bij inclusie in het jeugdwerk, maar het is belangrijk om te beseffen dat kinderen en jongeren met een beperking altijd en overal welkom zijn in het jeugdwerk. Vrije tijd is een grondrecht van elk kind, en deelname aan activiteiten van jeugdverenigingen mag nooit afhankelijk zijn van de fysieke of mentale capaciteiten van het kind. Ik ben blij dat er zoveel verschillende initiatieven bestaan om al die kinderen en jongeren een plek te geven. Het jeugdwerk is immers meer dan waar ook de plek waar deze jongeren zichzelf kunnen zijn, waar ze erbij horen en het gevoel hebben dat ze ertoe doen.”


De 14 ondersteunde werkingen


Autisme Leeft - Hasselt - 240.000 euro Autisme Leeft organiseert speelpleinwerkingen, een hobby-aanbod, kampen, daguitstappen, naschoolse opvang e.a. voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een ASS-diagnose in provincie Limburg.


De regenbOog - Genk - 200.000 euro

De regenbOog organiseert activiteiten voor alle personen met een (vermoeden van) handicap, ongeacht de leeftijd, de aard of de zwaarte van de beperking. Haar jeugdwerkaanbod bestaat onder meer uit speelplein-werkingen, speelateliers en jongerenactiviteiten.


De Stroom - Kortrijk - 115.000 euro

De Stroom is een vrijetijdsorganisatie voor mensen met een (vermoeden van) beperking met een bovenlokaal aanbod in Zuid-West-Vlaanderen. Ze organiseert naast een volwassenenaanbod, individuele trajectbegeleiding, spelotheek… ook een tienerwerking, speelpleinwerking, G-kamp, klimclub, vormingen, …


Doof & Jong Vlaanderen - Zwijnaarde - 115.000 euro

Doof & Jong Vlaanderen zet specifiek in op een vrijetijdsaanbod en vormingen voor dove en slechthorende kinderen en jongeren. Ze organiseert kampen in vakantieperiodes, dagactiviteiten in het weekend of vakanties, ontmoetingsdagen, vormingen en een eigen animatorcursus met dove, gebarentalige instructeurs in verschillende regio's in Vlaanderen.


Dyade - Oostende - 145.000 euro

Dyade organiseert activiteiten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een (vermoeden van) beperking en/of ASS/ADHD. Per leeftijdsgroep zijn er tijdens het schooljaar activiteiten en uitstappen op lesvrije momenten, tijdens de vakanties organiseert ze speelpleinwerking en een kamp.


Gezinsactiviteitencentrum Het Balanske - Tielt-Winge - 115.000 euro

Het Balanske is een vrijetijdszorgcentrum dat vrijetijdsactiviteiten aanbiedt voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking én hun breder gezinsnetwerk. Daarnaast huisvest het een dagcentrum voor jongvolwassenen. De jeugdwerking van de vzw bestaat onder meer uit speelpleinwerkingen, groepsvakanties en weekends. Tijdens het schooljaar organiseert ze activiteiten en uitstappen.


Jeugddienst Appelsien - Sint-Gillis-Waas - 62.000 euro

Jeugddienst Appelsien, gevestigd in Sint-Niklaas, biedt diverse (offline en online) activiteiten en diensten aan in en rond het Waasland, Klein-Brabant en regio Dendermonde, zoals uitleendienst, individuele trajectbegeleiding, vervoersdienst, weekends, daguitstappen, enz., aan personen met een verstandelijke beperking, met autisme spectrum-stoornis en/of ADHD en/of met psychische kwetsbaarheid.


Oranje - Damme - 287.000 euro

Oranje wil iedereen, ook personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, een gelijkwaardige plaats geven in de samenleving. Ze heeft een aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen. De jeugdwerking van de vzw bestaat onder meer uit speelplein- en jongerenwerkingen, jeugdateliers en enkele vakanties. Ze organiseert ook kadervorming.


VFG-Jong Oost-Vlaanderen - Gent - 35.000 euro

VFG-Jong is een jeugdwerkorganisatie die zich inzet voor vrije tijd voor iedereen. Iedereen in het algemeen; kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking in het bijzonder. Ze organiseert vakantiekampen, speelpleinwerking en activiteiten tijdens het schooljaar in de regio Gent.


Voluntas - Merksem - 75.000 euro

Voluntas heeft een lange bestaansgeschiedenis en biedt naast het aanbod als vrijetijdsorganisatie en erkende zorgaanbieder binnen het VAPH een bovenlokaal jeugdaanbod aan voor kinderen en jongeren met een mentale beperking in Antwerpen en randgemeenten: ateliers, daguitstappen, weekends en reizen.


Vrijetijdsondersteuningscentrum Opstap - Roeselare - 148.000 euro

VOC Opstap is een vrijetijdsondersteuningscentrum, met een aanbod voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. Het jeugdwerkaanbod bestaat uit vakantiewerkingen, een jeugdbeweging, instuifmomenten en activiteiten voor jongvolwassenen.


Westhoek Vrijetijd Anders – Metgezel - Ieper - 157.000 euro

Westhoek Vrijetijd Anders - Metgezel is een vrijetijdszorgorganisatie die diverse vormen van vrije tijd organiseert voor kinderen, jongeren en volwassenen met diverse beperkingen in de Westhoek. Het jeugdwerkaanbod bestaat uit speelplein- en jongerenwerkingen en natuurgerichte activiteiten.


Briek - Oostende - 73.000 euro

Briek is een jonge organisatie die als bovenlokaal experimenteel jeugdwerk een divers, inclusief aanbod opbouwde in Oostende en regio Middenkust: uitwisselingsprojecten, workshops, reizen, vormingen, sport-, ontmoetings- en spelactiviteiten.


Fiola - Sint-Amandsberg - 80.000 euro

‘WijzijnYieha!, powered by Fiola’ ontstond als jeugdwerking in de schoot van Fiola vzw die in de regio Oost-Vlaanderen individuele begeleiding, persoonlijke assistentie, groepswerking, enz. aanbiedt. Het jeugdwerkaanbod, georganiseerd door Yieha (5-18j) en deelwerking Yieha Friends (16-30j), bestaat uit maandelijkse thematische activiteiten, weekends, zomerkamp en ontmoetingsmomenten voor kinderen en jongeren met en zonder een beperking.


TOTAAL: 1.817.000 euro
Comments


bottom of page