top of page
Zoeken

Meer dan 25.000 jongeren zoeken op watwat.be naar info over corona

Meer dan 25.000 jongeren zochten de afgelopen week naar informatie rond corona op watwat.be. WAT WAT is een jongereninformatiemerk, gecoördineerd door De Ambrassade, en helpt jongeren van 11 tot 24 jaar in de zoektocht naar een antwoord op hun vragen. Sinds de start van de coronamaatregelen steeg het aantal unieke bezoekers met 146% en die trend zet zich in stijgende lijn verder.

Een plek waar je met al je vragen terecht kan, waar je verhalen van andere jongeren vindt en de juiste hulplijn als dat nodig is. Tijdens de hele coronacrisis zorgt WAT WAT in samenwerking met meer dan 70 infopartners, hulpkanalen en jeugdorganisaties voor no-nonsense antwoorden op alle vragen van jongeren rond corona.


Sinds 18 maart bezochten 60.159 jongeren WAT WAT tegenover 24.376 in de week voor de start van de coronamaatregelen. De coronacrisis houdt ons hele land in de ban. Er stromen elk uur nieuwe updates binnen en toch heerst er ook veel onzekerheid. Jongeren die tijdens hun ontwikkeling sowieso al zoekende zijn en met twijfels zitten, hebben tijdens deze periode nog meer nood aan betrouwbare informatie op maat.


Jongereninformatiemerk WAT WAT zorgt daarom samen met partners als Awel, Nupraatikerover en JAC voor antwoorden.


De populairste artikels op watwat.be zijn op dit moment:


Ook de infopartners van WAT WAT zien het aantal oproepen sinds de start van de maatregelen stijgen. Via de artikels op WAT WAT klikten meer en meer jongeren door naar de gepaste hulp- en advieskanalen. Zo klikten tijdens de eerste week van de maatregelen 242 jongeren door naar Awel tegenover 70 clicks in de week voordien, vonden 136 jongeren via WAT WAT hun weg naar JAC tegenover 109 voorheen en klikten 71 jongeren door naar Nupraatikerover.be tegenover 9 clicks tijdens een gewone week. Vlaamse ministers Benjamin Dalle en Wouter Beke trokken eerder deze week extra middelen uit voor jeugdinformatie en telefonische en online hulplijnen. Ze vragen hierbij aan WAT WAT om jongeren te bereiken met info die ze op dit moment écht nodig hebben en om maatschappelijk kwetsbare jongeren in het bijzonder te versterken met info op maat.

“De urgentie van de impact van de COVID-19-maatregelen zorgt dat er meer dan ooit nood is aan een intensieve coördinatie en uitbreiding van doelgerichte en goede jeugdinformatie", zegt Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle.

"Eén van de prioriteiten in het Jeugd-en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) dat recent door de regering werd goedgekeurd, is het welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling van jongeren en kinderen", aldus Dalle. "Met deze extra impuls maken we hier verder werk van. Daarnaast zorgen we ook dat jongeren correcte en geverifieerde informatie krijgen. Dit draagt bij tot hun mediawijsheid."

Comments


bottom of page