top of page
Zoeken

Minister Dalle overhandigt label aan kindvriendelijke steden en gemeenten

Geel, Gent, Laarne, Mechelen, Oudsbergen, Pelt, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout mogen zich officieel een kindvriendelijke stad of gemeente noemen. Dit label kregen zij op 15 december toegekend door een jury van experten kindvriendelijk beleid. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle overhandigde de labels digitaal, via een filmpje. “Er wordt door beleidsmakers vaak gesproken over kinderen en jongeren, maar te weinig met kinderen en jongeren. Met dit label belonen we steden en gemeenten die écht rekening houden met de impact van hun beslissingen op de brede leefwereld van kinderen, jongeren, hun gezinnen en verenigingen", aldus de minister.



“Corona zette het recht op onderwijs, vrije tijd, op hulpverlening en wonen van kinderen en jongeren in Vlaanderen zwaar onder druk, zeker voor kinderen en jongeren die in een kwetsbare situatie opgroeien. Lokale besturen hebben bewezen dat ze een sleutelrol kunnen spelen om die rechten mee te garanderen. Kindvriendelijke steden en gemeenten spelen een cruciale rol in het welzijn van onze jeugd.”, zo schetst Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens waarom het belangrijk is dat lokale besturen naar hun beleid kijken vanuit de blik van kinderen en jongeren.


“Lokale besturen bewijzen dat ze de kinderrechten kunnen garanderen, ook tijdens de coronacrisis.” Caroline Vrijens, Kinderrechtencommissaris

Vier steden en gemeenten behaalden zes jaar geleden al het label, en konden dit nu verlengen: Gent, Mechelen, Sint-Niklaas en Turnhout. De nieuwe laureaten zijn Geel, Laarne, Oudsbergen, Pelt en Roeselare. Dat brengt het totaal aantal kindvriendelijke steden en gemeenten in Vlaanderen op 26.


“Kinderen en jongeren zijn experten als het gaat over hun leefwereld. Kind- en jeugdvriendelijk beleid bouwt op die kennis, ervaring en creativiteit. Dat is een enorme kracht.” Jurgen Sprangers, directeur Bataljong vzw

Dat geen thema te complex is om te bespreken met kinderen en jongeren, bewijzen de laureaten in hun concrete projecten.


De stad Geel ging aan de slag met de bekommernis van de jeugdraad dat jongeren niet meer bekend zijn met het hulpaanbod dat er voor hen is, zoals het JAC. Daarom hebben ze alle informatie over ‘welzijn’ en ‘jongeren’ gebundeld op een website. De website www.klikerop.be en de gebruikte tekenontwerpen kwamen tot stand door de jongeren zelf. In Sint-Niklaas bespreekt influencer Laurentine Van Landeghem het topic ‘mentaal welbevinden’ in webinars voor klassen in het secundair onderwijs.


“Perspectief geven aan kinderen en jongeren moet prioriteit zijn tijdens coronacrisis.” Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd

Ook ouders ervaren soms drempels om naar hulp te zoeken. Met het project ‘Kinderen Eerst’ schept de stad Gent klaarheid in het administratieve web. Medewerkers houden zitdagen op scholen en gaan op zoek naar voordelen waar het gezin nog geen gebruik van maakt, maar die hen een welkom duwtje in de rug kunnen geven.


In Laarne versterken jongeren elkaar door wekelijks tips en quotes te delen over hoe zij omgaan met de coronacrisis. Zo kunnen ze elkaar en hun omgeving inspireren en steunen in deze moeilijke periode.


Ook begraafplaatsen zijn belangrijke plaatsen voor kinderen en jongeren. Oudsbergen en Mechelen hebben op enkele begraafplaatsen elementen geplaatst die kinderen helpen bij het uiten en onder woorden brengen van hun emoties. De elementen passen bij het serene karakter van een begraafplaats.


In Pelt en Turnhout is mobiliteit een prioritair thema. Pelt zet hard in op fietsen en verkeersveiligheid door te werken aan veilige schoolomgevingen en door de inwoners te engageren om de auto zoveel mogelijk aan de kant te laten. In Turnhout zorgen veilige doorsteken over belangrijke verkeersassen ervoor dat kinderen zich makkelijker kunnen verplaatsen doorheen de hele stad.


Dat kinderen en jongeren letterlijk mee willen en kunnen bouwen aan de toekomst van hun stad, dat bewees het participatietraject De Batterie in Roeselare. De deelnemers mochten een toekomstbeeld voor hun omgeving ontwerpen. Na drie jaar werkten zij in 2020 mee aan de concrete realisatie van hun droom.


Hun volledige verhalen kan je nalezen op www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be.


Comments


bottom of page