top of page
Zoeken

Nieuw jeugddecreet geeft meer vertrouwen aan jeugdwerkers

Op 30 juni 2023 heeft de Vlaamse regering het nieuwe Jeugddecreet goedgekeurd, voorgelegd door Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle. Dit Jeugddecreet zet in op de verdere professionalisering van de jeugdsector en legt de klemtoon op vertrouwen boven verantwoording. Zo kunnen de jongeren in het jeugdwerk zich concentreren op datgene waar ze goed in zijn: bruisende activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren.


Tot nu werd de coördinatie van het jeugd- en kinderrechtenbeleid, de ondersteuning van het Vlaams en bovenlokaal jeugdwerk en de participatie van jongeren aan het lokaal jeugdbeleid geregeld in verschillende decreten. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle voegt nu vier van de huidige vijf decreten samen tot een nieuw Jeugddecreet. Het decreet rond jeugdverblijven, hostels, ondersteuningsstructuren en ADJ vzw werd in februari 2022 al herzien, met als doel: een voldoende groot, divers, aangepast en betaalbaar overnachtingsaanbod te garanderen voor kinderen en jongeren in het algemeen en jeugdwerk in het bijzonder.


Vertrouwen boven verantwoording

Het nieuwe Jeugddecreet vermindert de administratieve takenlast voor jeugdverenigingen, door vertrouwen boven verantwoording te plaatsen. Er wordt nog steeds rapportering aan de jeugdverenigingen gevraagd, maar minder frequent en gedetailleerd. Tegelijk komt er een sterkere dialoog tussen de overheid en de verenigingen door bezoek aan het werkveld.

Daarnaast harmoniseert minister Dalle met dit decreet de regels. Het volledige jeugdveld, van Vlaamse tot bovenlokale verenigingen, wordt op dezelfde leest geschoeid, met quasi dezelfde voorwaarden, procedures en rapporteringsverplichtingen.


Participatie

Het Jeugddecreet werd opgesteld in nauw overleg met de jeugdsector. Minister Dalle organiseerde heel wat participatiemomenten, waardoor het jeugdwerk zelf mee de pen heeft kunnen vasthouden bij het schrijven van het decreet. Onder meer via het advies van de Vlaamse Jeugdraad werd ook de stem van kinderen en jongeren zelf gehoord.

Verder trekt Dalle de budgetten voor zowel project- als structurele basissubsidies op. Minister Dalle zal bij de opmaak van de begroting van de Vlaamse regering voor 2024 voorstellen om meer geld vrij te maken voor het Vlaamse jeugdwerk.

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle: “Meer vertrouwen, minder controle. Meer dialoog en nabijheid, minder afstandelijkheid. Dat zijn de krijtlijnen van dit Jeugddecreet, waarmee we de vrijwilligers in de jeugdverenigingen de tijd bieden om zich te concentreren op hun activiteiten en de kinderen en jongeren waarmee ze werken. Zo versterken we verder het Vlaamse jeugdwerk, dat nu al bij het beste van de wereld mag gerekend worden.”


Woensdag 22 november 2023 werd het nieuwe Jeugddecreet goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Op 1 januari 2024 gaat het nieuwe Jeugddecreet van start.Wil je meer weten over het nieuwe Jeugddecreet? Dat vind je hier.Comments


bottom of page