top of page
Zoeken

Overlegcomité zet licht op groen voor zomerkampen

Het overlegcomité gaf vandaag haar goedkeuring aan het protocol voor de zomerkampen, dat eerder deze week werd overgemaakt door de ministers van Jeugd van de verschillende Gemeenschappen. Concreet betekent dit dat de jeugdorganisaties kunnen starten met de voorbereiding van de kampen in de zomer. Net zoals vorig jaar wordt er gewerkt met jeugdwerkregels die samen met de sector werden uitgewerkt en in heldere draaiboeken worden gegoten. Kampen kunnen opnieuw georganiseerd worden met groepen van 50 kinderen en jongeren. In tegenstelling tot vorig jaar is er geen specifieke beperking op buitenlandse kampen.Er werd de afgelopen weken hard gewerkt aan de vernieuwde jeugdwerkprotocollen voor de kampzomer. Op verschillende momenten was er overleg met de jeugdsector, de experten en virologen en de gemeenschapsministers bevoegd voor Jeugd. De regels die werden afgesproken gaan in bij de start van de zomerkampen, op 25 juni 2021. Deze modaliteiten vertrekken vanuit een sterk evenwicht tussen enerzijds de veiligheid en verantwoordelijkheid van de vrijwilligers en deelnemers maar moeten anderzijds ook voldoende ademruimte geven aan kinderen en jongeren. Het jeugdwerk-DNA staat daarbij centraal: vertrekken vanuit het perspectief van kinderen en jongeren: groepsgericht, participatief, speels, creatief, avontuurlijk en actief.


Net zoals vorige kampzomer wordt er gewerkt in bubbels van 50 kinderen of jongeren, exclusief begeleiders. Een kamp- of weekbubbel kan uit meerdere bubbels tegelijk bestaan. Dit moet een grotere ademruimte geven. Binnen de bubbels moeten er geen mondmaskers worden gedragen en kan er vrij gespeeld worden. Vanaf de leeftijd van 13 jaar wordt wel aangeraden om intens fysiek contact te vermijden tijdens de activiteiten. Ook overnachtingen zijn mogelijk.


Er wordt tijdens de kampen ook gevraagd om extra aandacht te hebben voor hygiëne. Hoewel activiteiten binnen ook mogelijk zijn, wordt sterk aangeraden om zoveel mogelijk buiten te organiseren. Als activiteiten toch binnen worden georganiseerd, dan wordt gevraagd om de ruimtes voldoende te verluchten.


Als er toch een besmetting zou plaatsvinden op kamp dan is er een speciale noodprocedure opgesteld. Deze wordt opnieuw geactualiseerd in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid en Sciensano. Er werd ook een lijst met risicogroepen opgesteld; indien een kind of jongere deel uitmaakt van een risicogroep hebben ouders de verantwoordelijkheid om op de medische fiche aan te geven of de ziekte / aandoening onder controle is. Bij twijfel wordt aangeraden om advies aan de huisarts te vragen. Zieke kinderen of begeleiders kunnen niet deelnemen aan een aanbod. Ook kinderen en / of begeleiders die in contact kwamen met een besmet persoon en in quarantaine moeten blijven kunnen niet deelnemen aan het aanbod.


Buitenlandse reizen zijn enkel mogelijk als het Ministerieel Besluit het toelaat. In tegenstelling tot vorig jaar wordt er geen afstandsbeperking opgelegd. Er wordt wel voorzien in een internationale noodprocedure.


Alle regels en protocollen worden de komende weken in heldere handleidingen gegoten en zullen ter beschikking worden gesteld van het jeugdwerk.


Tot slot wordt er vanaf 8 mei al meer mogelijk, zoals reeds beslist door het Overlegcomité van vorige week. Vanaf dan worden de groepjes van maximaal 10 personen uitgebreid tot 25, voor wat de georganiseerde buitenactiviteiten betreft.


Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, is tevreden dat er nu duidelijkheid is. “Veel verenigingen hebben ons de afgelopen weken gevraagd om snel duidelijkheid te geven. Met deze beslissing staat het licht op groen voor de organisatie van de jeugdkampen en -activiteiten tijdens de zomervakantie. Dit zijn opnieuw strenge regels, mocht blijken dat de cijfers het toelaten om met grote groepen te werken dan kunnen de regels nog altijd worden aangepast. Maar dit biedt alvast een belangrijk houvast en laat het toe om de nodige voorbereidingen te treffen. We beseffen dat dit opnieuw een grote inspanning vraagt van de vrijwilligers, maar ik ben ervan overtuigd dat we ook dit jaar een schitterende jeugdwerkzomer kunnen organiseren. Dit biedt perspectief aan meer dan een miljoen kinderen en jongeren,”


Eva Vereecke, Directeur De Ambrassade, de ondersteuner van het jeugdwerk: “We hebben vorige zomer met 100.000 vrijwilligers, jeugdwerkers en jeugdambtenaren een sterke jeugdwerkzomer gerealiseerd voor meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren. En dat op een virusveilige en verantwoordelijke manier. We staan klaar met draaiboeken en ander ondersteuningsmateriaal om opnieuw ervoor te zorgen dat de vrijwilligers en begeleiding zoveel mogelijk kunnen bezig zijn met waar het echt om draait: kinderen en jongeren grenzeloos plezier en onvergetelijke momenten bezorgen.

Bình luận


bottom of page