top of page
Zoeken

Project Homaar opgestart in Brussel

De hulpverlening aan jongeren tussen 15 en 23 jaar via het project Homaar is begin oktober in Brussel gestart. Vlaams ministers Hilde Crevits en Benjamin Dalle hebben daar de nodige middelen voor voorzien. Homaar biedt jongeren die het psychisch moeilijk hebben een gespecialiseerd dagprogramma aan, zonder lange wachtlijsten. Het aanbod wordt georganiseerd door de vzw Villa Omaar. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle investeren hiervoor 708.200 euro.

 


“De druk op de crisisopvang en –begeleiding in de jeugdhulp is momenteel groot. We investeren 100 miljoen euro extra om die druk te verlichten, op korte en middellange termijn. Daarvoor kijken we ook naar innovatieve projecten. Het project Homaar is daar een voorbeeld van. Jongeren gaan aan de slag in creatieve ateliers in een laagdrempelige, huiselijke en warme sfeer. Zo werken we sterk preventief aan mentaal welzijn. Met de Vlaamse steun breiden we het aanbod de komende twee jaar uit naar Brussel en naar elke Vlaamse provincie.” - Hilde Crevits

 

“Ook voor Brusselse jongeren kan het project Homaar bijzonder waardevol zijn, vanwege de grote preventieve kracht van dit initiatief. We moeten mentaal kwetsbare jongeren tijd en ruimte geven om hun zelfbeeld op te krikken, om hen opnieuw te motiveren en te stimuleren. Dankzij Homaar (her)ontdekken de jongeren hun talenten en staan ze sterker. Thuis, op school, en later ook op de arbeidsmarkt. Het is voor mij dan ook uiterst belangrijk om te blijven investeren in projecten die inzetten op het mentaal welbevinden van jongeren en in organisaties die in hen geloven.” Benjamin DalleHomaar is een groeiplek voor jongeren die zich niet goed in hun vel voelen, voor jongeren die onzeker, verdrietig, neerslachtig of kwaad zijn. Het gaat vaak over jongeren die geïsoleerd zijn, zich in een situatie bevinden die al naar een crisis neigt en nood hebben aan een intensief traject. Homaar is laagdrempelig en toegankelijk en vult vanuit preventief oogpunt een hiaat op tussen ambulante (gespreks)therapie en residentiële opnames in de psychiatrie.

 

In kleine groepen van maximaal 6 jongeren wordt een dagprogramma van twee weken aangeboden. Er is een divers aanbod van ateliers, afgestemd op de jongeren en op hun ritme. Er is intensieve psychologische begeleiding met aandacht voor preventie, laagdrempeligheid en voor versterking van het eigen netwerk van de jongere. Na die twee weken wordt gekeken wat de jongere nog nodig heeft, samen met de ouders, hulpverleners of anderen.In 2022 kon 48% van de jongeren binnen de twee weken aan een traject starten, 82% van de jongeren kon dat binnen de maand. De werking gebeurt voor Oost-Vlaanderen nu al in Wetteren en voor de provincie Antwerpen in Boechout en in oktober was er de start in Brussel. In Brussel is Homaar op recordtijd ingebed in het aanbod van lokale partners. Die ondersteunen bij de toeleiding en het inschatten van de financiële haalbaarheid, ook voor de meest kwetsbare jongeren.

 

Met de opstart van nieuwe plekken is er een ruimer aanbod en zullen jaarlijks 450- tot 500 jongeren op begeleiding van een team professionals met expertise binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen rekenen. De ambitie is om met de extra middelen elke week op minstens één van de groeiplekken een traject te kunnen starten.

 

Belangrijk is ook dat Homaar samenwerkt met de Overkophuizen in Vlaanderen. In een Overkophuis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen voor activiteiten, een luisterend oor of professionele therapeutische hulp. Momenteel zijn er 34 Overkophuizen in Vlaanderen en Brussel. Minister Crevits voorziet in investeringen om volgend jaar nog eens 18 Overkophuizen te realiseren.


Ontdek hier meer over Homaar in Brussel.

Comments


bottom of page