top of page
Zoeken

Reactie Vlaams minister Benjamin Dalle op communicatie Wel Jong Niet Hetero VZW

Bijgewerkt op: 23 sep. 2021


Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, heeft begrip voor de ontgoocheling van VZW Wel Jong niet Hetero over de toegekende subsidies aan de organisatie. De minister hecht groot belang aan de positie van LGBTQ + in de samenleving en het jeugdwerk. Hij wil dan ook transparantie bieden over zijn beslissing.Het betreft hier de toekenning van werkingssubsidies voor jeugdverenigingen voor de beleidsperiode 2022-2025. Daarbij kunnen 97 erkende Vlaamse jeugdverenigingen beroep doen op ondersteuning. Naast hun vaste basissubsidie kunnen ze ook een beroep doen op variabele werkingssubsidies. Niet minder dan 78 jeugdverenigingen dienden voor 1 januari 2021 een aanvraag met beleidsnota in.


Het Departement Cultuur, Jeugd en Media en 3 adviescommissies met externe deskundigen bogen zich dit voorjaar over die beleidsnota’s en formuleerden een advies aan de minister van jeugd. Op basis van dit advies nam de minister een beslissing. Hierbij werd beslist om 74 jeugdverenigingen een variabele werkingssubsidie toe te kennen, 4 organisaties behouden de basissubsidie. 67 jeugdverenigingen ontvangen vanaf 2022 een hogere werkingssubsidie. 7 organisaties zullen minder krijgen. Wel Jong Niet Hetero VZW behoort tot die categorie.


In dit concrete geval gaf de administratie en de expertencommissie een negatieve beoordeling van het dossier dat werd ingediend door de organisatie. Waar WJNH in 2021 nog 224.017 euro ontving luidde het advies om dit bedrag te verlagen tot 152.784,54 euro.


Omwille van het belang van het thema waar Wel Jong Niet Hetero rond werkt en begrip voor de impact op de organisatie, werd deze sterke daling van subsidies door de minister beperkt. Hierdoor kunnen ze beroep doen op 90% van het oorspronkelijke bedrag: 201.615,3 euro. Het is belangrijk dat de organisatie aan de slag gaat met de negatieve beoordeling van de adviescommissie.

De minister onderstreept het belang van de thema’s waarrond Wel Jong Niet Hetero actief is. Net daarom werd beslist een extra financiële inspanning te doen. Daarnaast zijn ook andere organisaties in het jeugdwerk actief rond de thematiek en wordt hierop ook ingezet als één van de doelgroepen die de jeugdsector een specifieke plaats geeft.


“Ik heb begrip voor de ontgoocheling van de organisatie,” aldus Benjamin Dalle. “Tegelijkertijd moeten we verantwoord omspringen met middelen die de overheid toekent en de procedures die zorgen voor een objectieve toekenning van overheidsmiddelen. Veel jongeren worstelen vandaag nog met hun geaardheid of identiteit, net daarom benadrukken we het belang van dit thema ook bij organisaties en doen we een extra inspanning voor Wel Jong Niet Hetero. Het belang van LGBTQ+ overstijgt ook één specifieke organisatie en is een uitdaging voor ons allemaal. We zullen de komende maanden verder in gesprek gaan met de organisatie over hun werking en hoe ze zich verder kunnen professionaliseren.”

Comments


bottom of page