top of page
Zoeken

800.000 euro steun voor Nederlandstalige organisaties in Brussel dankzij noodfonds Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering trekt 800.000 euro steun uit voor Nederlandstalige Brusselse organisaties die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. Specifiek gaat het over 21 organisaties die inkomsten misgelopen hebben door de crisis. De middelen werden verdeeld aan de hand van een impactbevraging die werd uitgevoerd door de Vlaamse Overheid.Veel organisaties in Brussel werden getroffen door de coronacrisis. Zo moesten ze activiteiten annuleren of drastisch terugschroeven. Dit zorgde bij veel organisaties voor een aanzienlijk inkomstenverlies. Daarnaast moesten ook veel organisaties extra kosten maken en investeren in allerlei materiaal om hun activiteiten opnieuw op te starten.


Voor de Nederlandstalige gesubsidieerde organisaties bracht de Vlaamse Overheid de afgelopen weken de opgelopen financiële schade in kaart. Ze organiseerde hiervoor twee bevragingen onder de gesubsidieerde organisaties om de effectieve impact correct in te schatten. Het gaat hier over structurele partners die een voor hun subsidies grotendeels afhankelijk zijn van het Vlaams Brusselfonds en ondersteunende projecten die ook uit andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid steun bieden. De bevraging heeft betrekking op de periode van 16 maart tot 31 augustus.


Op basis van de resultaten van de bevraging zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor een éénmalige financiële impuls van in totaal 800.000 euro. Dit geld wordt verdeeld onder 21 organisaties.


“Veel organisaties werden bijzonder hard getroffen door de coronacrisis. Velen moesten de deuren sluiten en activiteiten annuleren. Toch heb ik ook veel engagement gezien. Er werden alternatieven georganiseerd en veel organisaties bleven ook bereikbaar tijdens de crisis. Met deze extra financiële steun willen we de organisaties financieel tegemoet komen want hun werking is essentieel voor de sterke bruggen tussen Vlaanderen en Brussel en vervullen een belangrijke rol in de stad,” aldus Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel.


In overleg met de Vlaamse Regering kent de VGC bovendien 100.000 euro toe aan Muntpunt en 150.000 euro aan Bruzz. Met het Vlaams noodfonds werd eerder 3,17 miljoen euro toegekend aan de VGC.

Comments


bottom of page