top of page
Zoeken

Benjamin Dalle en Bianca Debaets trekken in 2024 de Brusselse lijsten voor cd&v

Op advies van voorzitter Sammy Mahdi en het nationale lijstvormingscomité heeft de nationale partijraad van cd&v gisteravond haar goedkeuring gegeven aan de lijsttrekkers voor de verkiezingen van juni 2024. Voor Brussel zijn dit Benjamin Dalle en Bianca Debaets. Dalle zal de cd&v-lijst trekken voor het Brussels Parlement. Debaets trekt de Brusselse cd&v-lijst voor het Vlaams Parlement.Cd&v maakte gisteren bekend dat Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle de lijsttrekker wordt van de cd&v-lijst voor het Brussels Parlement.


Benjamin Dalle: “Als Vlaams minister van Brussel heb ik me met veel enthousiasme ingezet voor het sterke aanbod van de Vlaamse gemeenschap en het uitgebreide netwerk van Nederlandstalige organisaties in Brussel. Dat aanbod wordt door de Brusselaars alom gewaardeerd. De uitdagingen voor ons gewest zijn echter enorm. Denk maar aan veiligheid, netheid en betaalbare huisvesting voor gezinnen. De volgende Brusselse regering moet meer ambitie en daadkracht aan de dag leggen om die problemen structureel aan te pakken. De Brusselaars verdienen meer respect. Brussel verdient beter. Daarom kies ik voluit voor Brussel als lijsttrekker van de cd&v-lijst voor het Brussels Parlement.”


Brussels parlementslid Bianca Debaets maakt dan weer de transfer van het Brussels Parlement naar de Brusselse lijst voor het Vlaams Parlement. Bovendien schuift CD&V Debaets naar voren als gecoöpteerd cd&v-senator in de volgende legislatuur.


Bianca Debaets: “Het is belangrijk om in het Vlaams Parlement de Brusselse kaart te blijven trekken. Het aanbod van de Vlaamse Gemeenschap is van cruciaal belang voor Vlaamse Brusselaars. Onze cultuurhuizen, crèches en scholen zijn van topniveau. Als oud-VGC-collegelid heb ik ook de ongelofelijke waarde ervaren van onze Vlaamse gezins- en welzijnsorganisaties voor de Brusselaars. Het ambitieuze akkoord voor de kinderopvang toont dat Vlaanderen de Nederlandstalige gezinnen in Brussel niet loslaat. Ik zal er voor blijven ijveren dat Brussel krijgt wat haar toekomt en dat Vlaanderen minstens vijf procent van haar Vlaamse gemeenschapsbudget investeert in onze hoofdstad.”


Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi: “Benjamin en Bianca zijn een bijzonder sterk duo voor de Brusselaar. Het gaat om twee verschillende profielen met elk hun eigen expertise maar die samen heel complementair zijn en heel veel Brusselaars aanspreken. Ze zijn op en top Brussel en pleiten onomwonden voor een Brussel dat veel meer ambitie aan de dag legt dan vandaag. Wie een veilige en nette stad wilt waar onze gezinnen ondersteund worden en onze jeugd alle kansen krijgt, die kan niet rond Bianca en Benjamin. Ze zijn ook de beste garantie op een sterke Vlaamse gemeenschap in onze hoofdstad.”

Comments


bottom of page