top of page
Zoeken

Nieuwe projectoproep om jongeren te versterken via het Nederlands

Jongeren krijgen zelf de sleutels en het budget in handen


Voor een nieuwe projectoproep, bedoeld om jongeren te helpen om drempels richting hoger onderwijs en werk weg te werken, kiezen Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle en stadscollectief Urban Foxes resoluut voor participatie van jongeren. Tien jongeren zitten gedurende het hele beslissingsmakingsproces aan de knoppen en mogen zelf een keuze maken uit de ingediende projectvoorstellen. Het zijn de jongeren zelf die beslissen wat er met het beschikbare budget van 200.000 euro moet gebeuren. Het geld gaat sowieso naar projecten die jongeren empoweren via het Nederlands.



Zelden is het concept ‘participatie’ zo letterlijk opgevat als in de projectoproep ‘DURF’. Jongeren uit Brussel kunnen zichzelf kandidaat stellen om deel uit te maken van de groep die de oproep vorm en inhoud geeft, en uiteindelijk ook de beste projecten uitkiest. Daar zijn geen vereisten aan verbonden, alleen streeft Urban Foxes wel naar een zo groot mogelijke diversiteit op basis van leeftijd, gender, woonplaats en kennis van het Nederlands.


Eenmaal gekozen zijn het de jongeren die zelf de projectoproep uitschrijven. De organisaties die een project indienen zullen hun idee pitchen aan de jeugdjury. De jongeren gaan in dialoog met de organisaties die projecten indienen, en maken een gemotiveerde keuze voor de beste projecten. Ze mogen zelf beslissen hoeveel projecten ondersteuning krijgen en hoe de beschikbare 200.000 euro verdeeld wordt. Hun uiteindelijk selectie leggen ze voor aan Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle, die zich voorneemt om hun advies te volgen.


De projecten moeten draaien rond het Nederlands als hefboom voor jongeren, bijvoorbeeld om verder te kunnen studeren of om werk te vinden. Uit onderzoek van het Huis van het Nederlands blijkt immers dat de lessen Nederlands op school niet altijd volstaan. Er nood is aan meer oefenkansen Nederlands buiten de schooluren. Deze projectoproep moet leiden tot frisse ideeën, meer oefenkansen en een betere kennis van het Nederlands.


Gedurende het hele proces krijgen de jongeren ondersteuning van de administratie van de Vlaamse Overheid, maar alleen op administratief en technisch vlak. Het inhoudelijke luik ligt volledig bij de jongeren.


Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle: “Jongeren zijn de stad, en met deze projectoproep tonen we ons vertrouwen in Brusselse jongeren. We kiezen voor participatie in de zuiverste zin van het woord, door hen van begin tot einde nagenoeg carte blanche te geven. We zeggen niet wat ze moeten doen, integendeel: we vragen dat de jongeren ons, vanuit hun leefwereld, vertellen wat er moet gebeuren. Bovendien werken we met deze projectoproep naar een belangrijk doel: het bieden van meer oefenkansen Nederlands voor jongeren. Zo wordt het Nederlands een trampoline voor jongeren in plaats van een struikelblok.”


Bram Dewolfs, voorzitter van Urban Foxes: “Zelfs wanneer we buiten de landsgrenzen kijken is ‘DURF’ een ongezien en uniek project. Zowel qua methodiek als budget is dit een revolutionair initiatief. Het is dan ook hartverwarmend om te zien hoe minister Dalle een zeer straf signaal geeft en werk durft te maken van echte jeugdparticipatie."


In september lanceerde Urban Foxes een oproep naar geïnteresseerde jongeren. Het is de bedoeling dat de jongeren in de loop van oktober aan de slag gaan, om de projectoproep vervolgens in november te lanceren. Tegen eind januari moeten de uiteindelijke projecten geselecteerd zijn.


Meer info over DURF en de inschrijvingsmodule vind je op https://www.urbanfoxes.org/durf

Comments


bottom of page