top of page
Zoeken

Nieuwe subsidiegids 'Polsslag Brussel' beschikbaar

De subsidielijn “Projecten voor Brussel” bestaat vijfentwintig jaar. Ze heeft een brede waaier aan projecten en initiatieven voortgebracht: festivals, stadswandelingen, educatieve initiatieven, toeleiding naar werk, burgerschapsvorming… Vorig jaar werd de subsidielijn geëvalueerd via een participatief traject dat werd begeleid door de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool. Hun aanbevelingen vormden de basis voor de vernieuwde subsidiegids. Organisaties kunnen dankzij de nieuwe en heldere criteria hun aanvraag beter voorbereiden en indienen. En dat nog het hele jaar door. Het bedrag dat in 2021 beschikbaar is binnen de subsidielijn bedraagt 1.896.000 euro.


De vernieuwde subsidiegids mikt vooral op meer diversiteit in aanvragen en stimuleert samenwerkingen over de verschillende gemeenschapsbevoegdheden, die concrete antwoorden geven op maatschappelijke noden. We blijven op zoek naar projecten die Vlaanderen en Brussel verbinden, de uitstraling van onze hoofdstad vergroten, maar gaan daarnaast ook op zoek naar nieuwe inspirerende projecten die groeien vanuit de buik van de stad. Projecten die jeugd met welzijn verbinden, onderwijs met cultuur, sport met sociaal engagement.


Op expliciete vraag van het werkveld worden transversale projecten gestimuleerd. Daarnaast wordt de samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel aangemoedigd. Aan de subsidiegids werden een aantal contextelementen toegevoegd die van groot belang zijn. Zo moet er worden ingezet op de intrinsieke diversiteit van de hoofdstad. Ook moet er extra aandacht zijn voor kinderen, jongeren, intergenerationele dynamieken en kwetsbare mensen. Dit alles met oog voor innovatie. Grote organisaties worden dan weer gestimuleerd om jongere organisaties onder de arm te nemen. Dit kan door bijvoorbeeld peter- en meterschapsprojecten op te zetten.


Minister Dalle is tevreden met de publicatie van de nieuwe gids: “Deze nieuwe gids kwam tot stand samen met het werkveld. Dat is een krachtig signaal: we willen samen Brussel versterken. Daarvoor hebben we goed geluisterd naar de ervaring van al die bijzonder belangrijke projecten. Met de nieuwe accenten in de gids willen we ervoor zorgen dat de projecten nog meer aansluiten bij de grootstedelijke context van onze hoofdstad.”


Na de aanvraag en eventuele subsidiëring stop het traject niet. “’We willen nog meer dan vroeger de stad intrekken. We zullen samen met onze partners netwerk-, informatie- en kennisdelingsmomenten organiseren. We reiken ook de hand naar Vlaamse organisaties om de projecten in Brussel te ontdekken,” aldus minister Dalle.


De nieuwe subsidiegids Polsslag Brussel vind je via deze link.

Comments


bottom of page